Önder Ticaret
Bolu LPG
0549
265 85 74 BOLU LPG 265 85 74 BOLU LPG 265 85 74
0374 333 0 333
LPG

LPG ( Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ) Nedir ?

LPG (Likit Petrol Gazları) - ( Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ), ham petrolün damıtılması ve parçalanması esnasında elde edilen başlıca Propan, Bütan, Etan, Bütülen ve Etilen gibi gazların oluşturduğu hidrokarbonlar veya bu gazların karışımlarıdır. LPG ayrıca yer altındaki tabii Gaz birikimlerinden de elde edilmektedir.

Günümüzde fiziksel özelliğinden dolayı Basınç altında sıvı olarak tüplerde veya tanklarda kolay depolanan ve taşınan LPG, mutfaktan sanayiye, ısınmadan aydınlatmaya ve hatta taşıt araçlarında yaygın olarak kullanılan, vazgeçilmez bir enerji kaynağı haline gelmiştir.

LPG renksiz ve kokusuz bir gazdır. Ancak oluşabilecek bir sızıntının hemen anlaşılması için rafinerilerde özellikle kokulandırılmıştır. Ham petrolün, rafinelerde arıtılması ile veya doğalgazdan elde edilen LPG, çelik tüplere doldurularak tüketiciye sunulur.

LPG’YE DÖNÜŞÜMDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR NELERDİR?

1-Servis,yetkili makamlarca belgelendirilmiş midir,

2-Servis elemanları işini doğru olarak yapabilecek bilgi ve beceriye sahip midirler,

3-Servise gelen aracın egzoz testi yapılarak, araç hakkında bilgi veriliyor mu,

4-Montaj yapılırken işin yapılmasında bir sıra takibi yapılıyor mu,

5-Tank muhteviyatının montajı dikkatli ve doğru yapılmakta mıdır,

6-Montaj sonunda sistem tekrar kontrol ediliyor mu (elektrik ve mikser),

7-Montajdan sonra, gaz kaçak testi kontrolü köpükle yapılıyor mu,

8-Araca gaz konulduktan sonra, egzoz testi yapılıyor mu,

9-Sistemin kullanılması hakkında yeterli bilgi veriliyor mu,

10-Sistemin garanti belgesi veriliyor mu,

11-Sistemin aracın ruhsatına işletilmesi için, gerekli bilgi veriliyor mu?

6-Araca takılacak kitlerin periyodik bakımlarının mutlaka zamanında yapılması.

7-Aracın bakımlarının mutlaka yapılması.

9-Sistemin ayarı ile sürekli oynanmamalı ve gerektiğinde servise gidilmelidir.

10-Sistemin elektriği ve elektrik kabloları, belirli zaman aralıklarında kontrol edilmelidir.

Benzinliye oranla LPG’nin motor üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?

Çevre açısından : (LPG)

1- Temiz ve verimli yanma sağlar,

2- Çevreye yayılan gaz emilsiyonu düşüktür,

3- Benzine göre ozon tabakasına %30 daha az zarar verir,

4- Çok düşük düzeyde sülfür dioksit açığa çıkarır,

5- Yanma sonucu çok küçük ve az miktarda katı partikül bırakır,

6- Motor ve su üstüne düşen asit yağmuruna rastlanmaz.

1- LPG’de oktan sayısının fazla olması nedeniyle motorda vuruntuyu önler,

2- Bujilerin ömrü iki kat artar (15.000 km olan değiştirme zamanı 30.000 km’ye çıkar ),

3- Egzoz sisteminin bakım maliyeti azalır.

4- Yağ değişim km’si 5.000 km’den 10.000 km’ye çıkar,

5- Herhangi bir kaza anında oluşabilecek yangın anında benzin tankının dayanma süresi LPG tankının dayanma süresinden epey azdır,

Sıcak ve soğuk hava koşullarından etkileniyor mu?

Sıcak ve soğuk hava koşulları LPG’yi etkilemez. Ancak sistem sıcak suyla çalıştığından, bir süre benzinle çalışması gerekir. Bunun için sistem önce benzinle ısıtılarak sıcak su elde edilir. Daha sonra LPG ile çalışması sağlanır.

Dönüşümden sonra araç istenildiğinde eski yakıtıyla da çalışabiliyor mu?

Çalışır. Çünkü aracın mevcut düzeninde herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. Araç kendi orijinalliğini korumaktadır.

Her isteyen aracını LPG’ye dönüştürebiliyor mu? Trafikten onay alması gerekiyor mu?

Evet. Her isteyen kişi aracını LPG’ye çevirebilir. Bu iş için tahsis edilmiş olan LPG dönüşüm servisleri, aracın genel kontrolünü yaptıktan sonra aracın LPG sistemiyle çalışıp çalışmayacağına karar verir. Sonuç olarak her araç şu aşamada (dizeller hariç) LPG’ye dönüştürülebilir. LPG’ye dönüştürülen her araç Makine Mühendisleri Odası’ndan alacağı uygunluk belgesiyle birlikte, trafik bürolarına başvurarak araç ruhsatlarını işletmekle mükelleftir.

LPG sisteminin bakım ve onarım aşamaları var mı?

LPG sistemleri de 0 km araçlar gibi monte edildikten sonra 3.000km, 5.000km ve her 10.000 km’de, periyodik olarak bakımlarını yaptırmak lazım.

GALERİ